Register

three + 1 =

A password will be e-mailed to you.

Kubuni Miradi

Jinsi Ya Kuandika Andiko La Mradi

Jinsi Ya Kuandika Andiko La Mradi

Andiko la Mradi ni maelezo yanayoelezea mradi husika kwa kujibu maswali ya vihatarishi vya mradi, fursa zilizopo, rasilimali na jinsi vitakavyotumika, mpangilio mzima wa kuutekeleza mradi ikiwa ni pamoja na uongozi na usimamizi, mpango endelevu wa mradi kwa hapo baadaye kwa upande wa kitaasisi na kifedha