Register

18 + 2 =

A password will be e-mailed to you.

Jifunze namna bora ya kuandika mpango mkakati kwa ajili ya kikundi, ofisi au shirika lako.

Ili uweze Kuandika Mpango Mkakati, kwanza tujue mpango mkakati ni nini na unatakiwa wakati gani?

Mpango mkakati ni taarifa iliyoandikwa kwa lugha rahisi kueleweka yenye kuonyesha dira ya taasisi husika na mambo gani yatawekwa kipaumbele katika kipindi cha miaka 3 hadi mitano ijayo ili kuweza kufikia dira tarajiwa. Taarifa ya mpango mkakati ni lazima pia ionyeshe rasilimali fedha, watu na vitu vitakavyotumika kufikia maono au dira

Namna ya kuandika mpango mkakatiWakati gani mpango mkakati unatakiwa

Ni pale tu taasisi inapotaka kufikia kwa ufanisi lengo fulani au pale taasisi husika haifanyi vizuri kwenye matumizi ya muda, fedha, watu na vitu na pia imebainika wazi kuwa malengo hayataweza kufikiwa. Hii inaweza kufahamika tu kama taasisi itaamua kujitadhmini. Ili kufaahamu zaidi ni wakati gani huu mpango unahitajika hebu turudi nyuma kweny mwanzo wa kutumika neno mkakati wambao ndio msingi mkuu wa neno Mpango mkakati. Hili neno lilianza kutumika vitani, jeshi lilipozidiwa na maadui walirudi nyuma na kujiwekea mkakati wa kurudi vitani na kushinda vita

Hatua za kuandika mpango mkakati

Hatua ya kwanza

A: Uchambuzi yakinifu wa mahitaji

Watumiaji wakuu wa mpango mkakati ni taasisi husika. Kama mshauri na mtaalam unatakiwa kufanya uchambuzi wa mahitaji ya msingi. Katika hili zoezi utagundua hasa wadau wako wanahitaji nini?

Namna ya kufanya uchambuzi

 1. Kutumia madodoso ili kupata maoni ya wadau wa taasisi
 2. Vikao vya faragha na viongozi muhimu
 3. Mkutano na wadau wote

Hatua ya Pili

B: Ukusanyaji wa taarifa/takwimu na kazi katika vikundi

Kutengeneza Maono, Wito, Malengo mahsusi, Maadili ya msingi, viashiria vya ufanisi, Tadhimini nk

Kazi hii itafanywa kupitia uwezehswaji na kazi za vikundi

Hatua ya Tatu

C: Kuandika Rasimu ya Mpango Mkakati

Kazi hii ili iende haraka inatakiwa kuandikwa na mtaalamu kwa kutumia taarifa zilizopatikana kutoka kwa wahusika wenyewe

 

 

Taarifa:

Tunaweza kutoa huduma hii kwa gharama kidogo, huduma yenyewe yaweza kuwa ni ushauri, mafunzo au kufanya kazi husika. Tunatoa pia huduma ya masafa kupitia chat, email, mitandao ya kijamii nk

We offer services at substantial low cost. The service are consultation, training and doing personally the actual work. We also offer services remotely through chat, email, social media interfaces etc

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


About The Author

Lemburis Kivuyo is a Busi­ness, IT and Com­mu­nity Related Project Consultant. Specialized in Business Establishment, Leadership training, Online Marketing, Small groups and teams leadership and management, Curriculum Development, Constitution development and much more.

Related Posts

One Response

 1. Issa Nuru

  Shukrani
  Ili jamii ya wafanyabiashara wadogodo na wa kati wajue hii document ni vyema wakajua faida ya kutumia taratibu hii na hasara ya kutotumia document hii na mifano ya wazi ya faida kutoka ndani ya nchi na hasara kutoka nje ya nchi au hata ndani.
  shukrani

  Reply

Leave a Reply