Register

seventeen − one =

A password will be e-mailed to you.

Uchambuzi wa wadau wa mradi

  1. Kuwatambua wadau waliopo katika eneo la mradi
  2. Tafiti kujua matakwa yao na umuhimu wao katika mradi
  3. Weka mikakati ya kuwashirikisha katika uendeshaji wa mradi

Jedwali la kupima umuhimu wa kila mdau na ngazi ya ushirikishwaji

Ngazi ya ushiriki –

 

Aina ya ushirikiano

gazi ya kutoa taarifa tuNgazi ya kutoa UshauriNgazi ya kuwa mshiriki mwenzaNgazi ya kudhibiti uendeshaji wa mradi
Utambuzi wa mradi
Kupanga mradi
Kutekeleza mradi
Kufuatilia na Kutathimini mradi

 

English Form

Fomu ya Kiswahili


About The Author

Lemburis Kivuyo is a Busi­ness, IT and Com­mu­nity Related Project Consultant. Specialized in Business Establishment, Leadership training, Online Marketing, Small groups and teams leadership and management, Curriculum Development, Constitution development and much more.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

three × five =

PO Box 1999, city, country
SLP 1999, mji, nchi