Biashara na Ujasiriamali

Biashara na Ujasiriamali (Biashara na ujasiriamali ni elimu ambayo mtu anapaswa kuwa nayo ili kutumia ujuzi huo sio tu kutatua matatizo yake ya kifedha bali [ia kuyatatua matatizo yanayowazungukla jamii yake na Taifa kwa ujumla)
Ujasiriamali na biashara inagusa maeneo haya:
-Kubuni na Kuanzisha
-Kusimamia Biashara
-Uongozi wa Biashara
-Kumbukumbu
-Fedha na Mali
-Ripoti na Nyaraka
-Kutathmini Biashara
-Ukaguzi wa Biashara
-Kodi na Sheria
-Makala Mabalimbali
-Biashara kwa jinsia
-Biashara kwa Vijana
-Biashara kwa watoto
-Biashara kwa wazee
-Biashara kwa waajiriwa