Masuala Mtambuka

Katika eneo hili utapata mafunzo na mada zinazohusiana na Masuala Mtambuka ambazo mojawapo ni:
1) Afya na lishe
2) Mazoezi ya mwili
3) Masuala ya Ukimwi
4) Mahusiano
5) Mazingira
6) Kilimo na Ufugaji
7) Haki ya Uraia
8) Majanga na Dharura
9) Masuala Maalum