Kusajili Alama za Biashara na Huduma

Gharama za Kusajili Alama za Biashara na Huduma (Nembo)

Tafsiri ya Maneno

Alama za biashara (Trademark, Trade-Mark, Trade Mark) ni jina au nembo iliyobuniwa na kutambulika kisheria kutambulisha bidhaa fulani miongoni mwa bidhaa shindani.

Alama za huduma (Servicemark, Service-Mark, Service Mark) ni jina au nembo iliyobuniwa na kutambulika kisheria kutambulisha huduma fulani miongoni mwa huduma shindani.

Alama ya biashara au huduma inaweza kuwakilishwa kwa jina tu, Nembo tu au zote mbili.

Gharama za kusajili

Gharama za kusajili alama za bishara au huduma BRELA (Gharama hizi ni pamoja na gharama za BRELA)

  1. Gharama kuu ni Shs. 150,000/=
  2. Gharama za kurudia baada ya masahihisho ni Shs. 50,000/=

Masharti ya usajili

  1. Mteja anawajibika kisheria na alama za biashara au huduma
  2. Mteja antakiwa kutoa taarifa zote pamoja na alama za biashara au huduma ndani ya siku 5
  3. Zikipita siku tano, gharama ya Shs. 50,000/= itahusika

Sababu za marekebisho

  1. Taarifa zilizotolewa zina kasoro
  2. Usajili umekataliwa na BRELA kwa sababu zilizo nje ya agent

 

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

Tutembelee kwenye mitandao ya kijamii hapa chini:

We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


city, country
mji, nchi