Register

four + 9 =

A password will be e-mailed to you.

Ili kuanzisha mradi kuna baadhi ya mambo muhimu ni vyema ukayajua. kulingana na ukubwa wa mradi kifedha na kieneo mambo muhimu yaweza kubadilika. Lakini katika miradi yote angalau haya mambo yanastahili kuzingatiwa:

  1. Kufanya Utafiti wa Uhitaji wa Mradi – Project Research or Situational Analysis
  2. Uchambuzi wa wadau – Stakeholders Analysis
  3. Mpangilio wa mradi – Project Design
  4. Andiko la Mradi-Project Proposal
  5. Kutafuta pesa na rasilimali zinazotakiwa-Fundraising
  6. Kuweka mipango ya utekelezaji wa mradi – Project Planning
  7. Kutengeneza taasisi ya kusimamia mradi-Organization Development
  8. Kutengeneza sera mbalimbali-Policies Development
  9. Kufanya ukaguzi wa mahesabu-Project Audit
  10. Kufanya tathmini ya mradi-Project Evaluation

————————————————————————

Ninafundisha namna ya kuanzisha kwa urahisi mradi kwa vikundi, mashirika, vyuo, shule, makanisa, NGO, CBO na watu binafsi. nk

Taarifa:

Tunaweza kutoa huduma hii kwa gharama kidogo, huduma yenyewe yaweza kuwa ni ushauri, mafunzo au kufanya kazi husika. Tunatoa pia huduma ya masafa kupitia chat, email, mitandao ya kijamii nk

We offer services at substantial low cost. The service are consultation, training and doing personally the actual work. We also offer services remotely through chat, email, social media interfaces etc

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


About The Author

Lemburis Kivuyo is a Busi­ness, IT and Com­mu­nity Related Project Consultant. Specialized in Business Establishment, Leadership training, Online Marketing, Small groups and teams leadership and management, Curriculum Development, Constitution development and much more.

Related Posts

Leave a Reply

city, country
mji, nchi