Register

two × five =

A password will be e-mailed to you.

Utangulizi wa Jinsi ya Kuandika Ripoti

Uandishi wa ripoti unategemea sana mambo kadha wa kadha kama ilivyoorodheshwa hapa chini:

 • Ripoti hiyo ni ya aina gani?
 1. Ripoti ya kesi?
 2. Ripoti ya utendaji kazi wa kawaida?
 3. Ripoti ya utafiti?
 4. Ripoti ya kuanzisha mradi?
 5. Ripoti ya kusuluhisha migogoro!
 6. Ripoti ya shule/chuo
 7. Ripoti ya Serikali ya Kijiji/Kata/Wilaya
 8. Ripoti ndani ya idara au taasisi za serikali
 9. Ripoti ya afya
 10. Ripoti ya Uhandisi
 11. Ripoti ya kijeshi
 12. Ripoti ya kimahakama
 13. Ripoti ya kibunge
 14. Ripoti ya kibiashara
 15. Ripoti ya hali ya hewa
 16. Ripoti ya kivita
 17. Ripoti ya fedha tu
 18. Ripoti ya kanisa
 19. Ripoti ya kwenda kwa mkuu wako wa kazi cheo kipi? Afisa, meneja, mkurugenzi
 20. NK

Maswali yanaendelea na majibu yake ndio msingi muhimu wa uandishi wa ripoti

Pamoja na hayo yote, mfumo wa ripoti karibu unafanan kwa maeneo muhimu hapa chini:

Mfano ripoti ya Mei 2015

 1. Kasha la nje – Kichwa cha ripoti na mwandishi
 2. Utangulizi
 3. Malengo (Lengo kuu na malengo Mahsusi)
 4. Kazi zilizopangwa kwa mwezi wa Mei 2015
 5. Kazi zilizotekelezwa kiwango cha utekelezaji na majadiliano yake (Hapa elezea kwa takwimu na au viashiria, takwimu kama unaripooti matokeo yanayohesabika au viashiria kama unaripoti matokeo yasiyohesabika)
 6. Kiambatanisho cha ripoti ya fedha(Hiki kipengele ni muhimu kama unasimamia fedha au utendaji wako ulihusisha matumizi ya fedha)
 7. Kazi zilizofanywa ambazo hazikuwepo kwenye mpango (elezea kama hapo juu)
 8. Habari njema
 9. Changamoto na njia za kutatua
 10. Kazi zilizopangwa kwa mwezi wa June 2015
 11. Hitimisho – maoni na ushauri wa mwandishi/waandishi
 12. Viambatanisho muhimu – mkataba, barua nk
 13. Orodha ya waliopokea nakala ya ripoti (Ofisi, Jina, Cheo)

Jinsi ya Kuandaa Ripoti ya Fedha

Tembelea ukurasa wa Jinsi ya Kuandika Ripoti ya Fedha hapa

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


Leave a Reply

city, country
mji, nchi