Jinsi ya kuandika ripoti

Jinsi ya Kuandika Ripoti ya Utendaji Kazi

Maana ya Ripoti

Ripoti ni maelezo au taarifa juu ya kazi iliyokwisha fanywa ambayo huandikwa kwa ajili ya kufanyiwa maamuzi na kuwekwa kumbukumbu kwa matumizi ya baadaye. Ripoti inaweza kuwasilishwa kwa njia ya maneno tu, maneno yaliyorekodiwa kwa njia ya sauti au picha au kwa njia ya maandishi.

Uandishi wa ripoti unategemea sana mambo kadha wa kadha kama ilivyoorodheshwa hapa chini:

Aina za Ripoti

 1. Ripoti ya Upelelezi wa Kesi?
 2. Ripoti ya Utendaji kazi ofisini
 3. Ripoti ya Utafiti?
 4. Ripoti ya kuanzisha mradi?
 5. Ripoti ya shule/chuo
 6. Ripoti ya tathmini ya kazi

Maswali yanaendelea na majibu yake ndio msingi muhimu wa uandishi wa ripoti

Pamoja na hayo yote, mfumo wa ripoti karibu unafanana kwa maeneo muhimu hapa chini:

Sehemu kuu 10 za ripoti yeyote

 1. Kichwa cha Ripoti
 2. Utangulizi
 3. Malengo
 4. Kazi zilizopangwa
 5. Kazi zilizotekelezwa
 6. Mambo mazuri yaliyojitokeza
 7. Changamoto zilizojitokeza na jinsi ya kuyatatua
 8. Kazi zilizopangwa kwa muda ujao
 9. Hitimisho
 10. Viambatanisho vya ripoti

Mfano Ripoti ya Utendaji Kazi wa Robo Mwaka Kuanzia Januari 2015 hadi Machi 2015

 1. Kichwa cha Ripoti:  Ripoti Robo Mwak ya Kusimamia Ujenzi wa Barabara ya Morwa Mkuu kuanzia Januari 2015 hadi Machi 2015
 2. Utangulizi
 3. Malengo (Lengo kuu na malengo Mahsusi) yaliyowekwa kwa ajili ya ujenzi wa barabara
 4. Kazi ujenzi zilizopangwa
 5. Kazi za ujenzi zilizotekelezwa kiwango cha utekelezaji na majadiliano yake (Hapa elezea kwa takwimu na au viashiria, takwimu kama unaripooti matokeo yanayohesabika au viashiria kama unaripoti matokeo yasiyohesabika).  Kazi za ujenzi zilizofanywa ambazo hazikuwepo kwenye mpango (elezea kama hapo juu)
 6. Mambo mazuri yaliyojitokeza wakati wa kutekeleza kazi, mfano ya ushiriki wa watu, matumizi ya teknolojia iliyookoa mazingira na rasilimali nk
 7. Changamoto zilizojitokeza wakati wa ujenzi wa barabara na njia za zilizotumika kuyatatua
 8. Kazi za ujenzi wa barabara zilizopangwa kwa robo mwaka kuanzia Machi hadi Juni 2015
 9. Hitimisho, maoni na ushauri kutoka kwa mwandishi wa ripoti hii
 10. Kiambatanisho cha ripoti ya fedha (Ambatanisha ripoti fupi ya fedha kama ulihusisha matumizi ya fedha, Ambatanisha pia na viambatanisho vingine kama vipo)

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

Tutembelee kwenye mitandao ya kijamii hapa chini:

We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


city, country
mji, nchi