Taarifa ya Wito wa Mkutano

Mafano wa Taarifa ya Wito wa Mkutano

Tumaini Development Group

SLP 12908, Arusha


Kumb Na. TM/ME/12901

Kwa wajumbe wote

Yah: Taarifa ya Wito kwa Mkutano wa 5 wa Kikundi cha Tumaini utakaofanyika Arusha Hall Tarehe 12/4/2012 Saa 4 Asubuhi

Napenda kuchukua nafasi hii kuwajulisha kuwa mkutano wa Tumaini Development Group utafanyika Arusha Hall Tarehe 12/4/2012 Saa 4 Asubuhi kama tulivyokubaliana.

Wajumbe watajadili na kuyafanyia maamuzi ajenda zifuatazo
1. Kuthibitisha dondoo za mutano uliopita
2. Kujadili yatokanayo na mkutano uliopita
3. Mkopo wa CRDB
4. Maktaba wa mradi wa maji
5. Mikopo kwa wanachama
6. Mengineyo
Asante kwa kuja kwako na kwa kujali muda

Mawasiliano
Leonard Mussa
0776655443
Barua pepe: taarifa@tumainidevelopment.org

[dm]29[/dm]

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


city, country
mji, nchi
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-27777942-1