Usajili wa Jina la Biashara

Maelezo Kiasi
Gharama za BRELA                 20,000.00
Gharama za Ushauri                 30,000.00
Ufuatiliaji na dharura                 30,000.00
Jumla                 80,000.00