Ripoti ya fedha

Jinsi ya Kuandika Ripoti ya Fedha kwa Taasisi Ndogo

Ripoti ya fedha kwa taasisi ndogo ina sehemu kuu tatu

1.      Mpango wa matumizi kwa muda uliopita

  • Taja kwa mstari mmoja umepanga kutumia pesa kwenye nini na kwa kiasi gani

2.      Ripoti yenyewe ya matumizi kwa muda uliopita

2.1.   Matumizi yaliyopangwa

Weka jedwali linaloelezea mtiririko wa mapato na matumizi kwa kufuta jedwali hili

Na.

Tarehe Maelezo ya mapato au matumizi Kiasi Baki Bajeti Maelezo
Mapato Matumizi
Mwanzo wa muda Kiasi kilicholetwa kutoka muda uliopita  2,654,000.00  2,654,000.00        2,654,000.00 100%
1 04-Jan-18 Usafiri  245,000.00  2,409,000.00            200,000.00 -23%
2 05-Jan-18 Umeme     45,000.00  2,364,000.00              43,000.00 -5%
3 06-Jan-18 (Maelezo ya pesa iliyoingia)      350,000.00                    –  2,714,000.00            350,000.00 100%
4 07-Jan-18 Usafi  120,000.00  2,594,000.00            140,000.00 14%
31-Jan-18 Jumla  3,004,000.00  410,000.00  5,188,000.00        3,387,000.00 88%
31-Jan-18 Kwenda muda ujao      5,188,000.00  

2.2.   Ripoti ya tofauti ya matumizi

Na. Maelezo ya tofauti kubwa ya matumizi
1  Bei za usafiri ziliongezeka zaidi ya ilivyobajetiwa
4 Tuliweza kuwashawishi kampuni za usafi watupe punguzo la gharama za usafi

2.3.   Matumizi yasiyopangwa na sababu zake

Matumizi yasiyopangwa ni aina ya matumzi ambayo haitakiwi kabisa katika ulimwengu wa matumizi ya fedha. Lakini kama imetokea kwa bahati mbaya ni lazima iripotiwe kwa heshima zote za fedha. Kwa maelezo ya sentensi weka kiasi ulichotumia, sababu za matumizi na akaunti ya matumizi.taasisi nyingi huwa wanaweka kwenye bajeti matumizi ya dharura au ya mkuu wa ofisi kwa ma ni meneja anawekewa matumizi ya jumla yaani general expenditure.

3.      Changamoto zilizojitokeza na utatuzi wake

  • Elezea changamoto ulizokutana nazo katika muda wa ripoti husika
  • Ni vyema pia ukaelezea na njia au hatua mlizochukua kukabiliana na hizo changamoto zisiadhiri bajeti na shughuli za kawaida

4.      Mpango wa matumizi kwa muda ujao

Toa picha ndogo ya mwonekano wa mapato na matumizi ya muda ujao

5.      Hitimisho

Hitimisha kwa maneno yako kuhusu ripoti, maoni ya mambo unayotaka uongozi ufanye ili mambo yaende vizuri kama ilivyopangwa kwenye bajeti

6.      Viambatanisho

Ambatanisha vielelezo vyovyote vitakavyoipa nguvu na maana na heshima ripoti yako

Mfano

  • Nakala ya bajeti kwa muda uliopita na ujao
  • Nakala ya wadai na wadaiwa wa taasisi ndani nan je yaani wafanyakazi na wasio wafanyakazi bila kutaja majina yao
  • Nakala ya mikataba kama mojawapo ya mapato au matumizi ilijumuisha kuingia mikataba
  • Nakala ya risiti kwa matumizi makubwa sawasawa na sera ya utawala na fedha kwenye taasisi yako, mfano manunuzi ya machine, kodi ya pango nk. Risiti zile za petty cash usiweke hapa

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


city, country
mji, nchi
https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-27777942-1