Register

3 × 5 =

A password will be e-mailed to you.
Kama umeanzisha au mmeanzisha kikundi au kikoba ambacho mnataka kurasimisha au kusajili, taratibu zifuatazo zitasaidia kuanza na kuendelea na mchakato mpaka umalize usajili au urasimishaji.
Mambo yafuatayo ni lazima ziwepo
  1. Wanchama wasiopungua 20 wawepo
  2. Katiba ya Kikundi au kikoba
  3. Muhstasari wa dondoo za kikao cha wanachama kilicho keti kujadili na kuamua kusajili kikundi
  4. Barua ya maombi ya kurasimisha au kusajili kikundi itumwe kwa mkurugenzi wa halamashauri kikundi kilipo nakala (kk) ya barua ya maombi ziende kwa
  • Mkurugenzi wa halmashauri
  • Mwenyekiti wa mtaa
  • Afisa mtendaji wa kata
  • Afisa wa maendeleo wa kata

Taarifa:

Tunaweza kutoa huduma hii kwa gharama kidogo, huduma yenyewe yaweza kuwa ni ushauri, mafunzo au kufanya kazi husika. Tunatoa pia huduma ya masafa kupitia chat, email, mitandao ya kijamii nk

We offer services at substantial low cost. The service are consultation, training and doing personally the actual work. We also offer services remotely through chat, email, social media interfaces etc

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


Leave a Reply

city, country
mji, nchi