Register

13 − six =

A password will be e-mailed to you.

UTANGULIZI

Chekechea ni mjuhimu pengine hata kuliko msingi kwa sababu ya mambo yanayofundishwa huko inamfanya mtoto aweze kujitambua na kuyapenda mazingira yake kwa kiwango cha juu. Inamfanya awe mtoto anayewajibika na elimu. Elimu hii ya awali ni sawa na michoro ya nyumba kabla ya kuweka msingi. Uchoraji ukiwa mbaya na msingi ano uatawekwa vibaya.

Kuna watu wanadai huu ni wajibu wa wazazi na napenda kusema kwamba wazazi hawataweza kuwapa elimu ya awali watoto wao nyumbani kwa sababu ya kiwango cha nufahamu wa jambo hili na pia wazazi wengi  wako busy na kutafuta pesa.

Changamoto kubwa hapa ni waina ya waalimu wanaowekwa kuwafunza watoto katika umri huo na pia sera za nchi kwenyue hili eneo, wengine huwalea vizuri na wengine kuwapandikiza sumu ya mtoto kuchukia shule.

FAIDA YA ELIMU YA AWALI KWA WATOTO

Ukiangalia kwa juu juu utaona kama hakuna tofauti ya wasomi wa kale ambao hawakusoma shule za awali au chekechea na wasomi wa sasa walienda chekechea lakini mimi nasema kuna tofauti kubwa. Kuna tofauti kubwa ya IQ ya watoto walio hudhuria shule za awali na wale ambao hawakufanya hivyo . Tofauti haijitokezi kwa mtu mmoja mmoja, bali inajitokeza kwa kundi kubwa la sample.

Kuna tafiti zilizofanyika huko nyuma ya kuhusisha mchango wa elimu kwenye IQ na ikagundulika kuwa jinsi mtoto anavyokuwa darasani IQ yake inakuwa kubwa kuliko akiwa nje ya darasa. Hata kwa vijana wa vyuo pia utafiti ulionyesha hivyo hivyo kuwa viijana walio chuoni IQ yao ni kubwa kuliko wale ambao wako tu mtaani.

Ingewezekana kumpeleka mtoto shule akiwa tumboni ningeshauri hivyo ila haiwezekani.

Tafiti zilizofanywa na Cambridge University huko nyuma zinaonyesha kuwa mtoto akiwa tumboni akasemeshwa na kuulizwa maswali na mama yake IQ yake inakuwa kubwa tofauti na wale watoto ambao mama zao huwa hawawasemeshi wakiwa tumboni.

Vivyo hivyo mtoto akizaliwa elimu ya awali inatakiwa ianze maramoja ili kuendeleza IQ ya mtoto isipungue.

MAONI NA HITIMISHO

Kwa hiyo mimi nahitimisha kwa kushauri kuwa awe ni mama au baba au mwalimu anatakiwa kumfundisha mtoto, mtoto akiwa kwenye umri wowote anatakiwa awe anapewa elimu kulingana na umri wake ili kuinua IQ yake na hivyo kuongeza kasi ya ubongo wake kwenye kuhifadhi, kuchambua, kugundua na kufanya maamuzi sahihi na ya haraka akiwa mtu mzima.

VYANZO VYA KUREJEA

  1. IQ Test Experts
  2. Early Childhood Development – World Bank
  3. Benefits of Early Childhood Education – parents.education.govt.nz
  4. Proven Benefits of Early Childhood Interventions – rand.org

Taarifa:

Tunaweza kutoa huduma hii kwa gharama kidogo, huduma yenyewe yaweza kuwa ni ushauri, mafunzo au kufanya kazi husika. Tunatoa pia huduma ya masafa kupitia chat, email, mitandao ya kijamii nk

We offer services at substantial low cost. The service are consultation, training and doing personally the actual work. We also offer services remotely through chat, email, social media interfaces etc

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


About The Author

Lemburis Kivuyo is a Busi­ness, IT and Com­mu­nity Related Project Consultant. Specialized in Business Establishment, Leadership training, Online Marketing, Small groups and teams leadership and management, Curriculum Development, Constitution development and much more.

Leave a Reply

city, country
mji, nchi