andiko la mradi

Mpangilio wa kuandika andiko la mradi

Mpangilio wa kuandika andiko la mradi [Format = Framework for Proposal writing]

  1. Wasifu na maelezo ya awali ya mradi
  2. Maelezo ya kihistoria ya mradi
  3. Taarifa za chanzo cha mradi na sababu muhimu za kuanzishwa kwake
  4. Malengo, Madhumini, viashiria na shughuli na majukumu yote kwa mpangilio juu ya mradi
  5. Usimamizi wa mradi
  6. Uchambuzi wa wadau wa mradi
  7. Masuala mtambuka katika jamii ya walengwa wa mradi
  8. Ufuatiliaji na Tathimini ya mradi
  9. Mpango wa Uendelevu wa Mradi kifedha na kitaasisi
  10. Bajeti ya mradi mzima ikionyesha michango ya wadau

NB: Jambo la Kuzingatia: Mpangilio huu sio sheria kwa kuwa kila mfadhili anaweza kuhitaji andiko la mradi kwa mpangilio wake wowote anao uhitaji. Tena mhisani anaweza kupunguza baadhi ya vipengele ama kuongeza zaidi kwa lengo zuri tu.

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

Tutembelee kwenye mitandao ya kijamii hapa chini:

We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


city, country
mji, nchi