Register
A password will be e-mailed to you.

Mpangilio wa kuandika andiko la mradi [Format = Framework for Proposal writing]

  1. Wasifu na maelezo ya awali ya kuujua mradi husika
  2. Taarifa za chanzo cha mradi na sababu muhimu za kuanzishwa mradi
  3. Maelezo ya kihistoria ya mradi na maelezo ya mradi mzima kila kitu
  4. Malengo, Madhumini, Shughuli na majukumu yote kwa mpangilio juu ya mradi
  5. Uchambuzi wa wadau wa mradi
  6. Mradi mpya na maswala nyeti katika jamii
  7. Tathimini na Ufuatiliaji wa mradi
  8. Uendelevu wa Mradi na
  9. 8.      Bajeti ya mradi mzima

NB: Jambo la Kuzingatia: Mpangilio huu sio sheria kwa kuwa kila mfadhili anaweza kuhitaji andiko la mradi kwa mpangilio wake wowote anao uhitaji. Tena mhisani anaweza kupunguza baadhi ya vipengele ama kuongeza zaidi kwa lengo zuri tu.
Tutakufikiaje?

Tafadhali weka mawasiliano yako kwenye fomu hii

Weka website au blog kama ipo


SLP 1999, mji AU PO Box 32222, City

eg +(country Code)xxxxxxxxx


Leave a Reply