Register

4 × 3 =

A password will be e-mailed to you.

Mpangilio wa kuandika andiko la mradi [Format = Framework for Proposal writing]

  1. Wasifu na maelezo ya awali ya kuujua mradi husika
  2. Taarifa za chanzo cha mradi na sababu muhimu za kuanzishwa mradi
  3. Maelezo ya kihistoria ya mradi na maelezo ya mradi mzima kila kitu
  4. Malengo, Madhumini, Shughuli na majukumu yote kwa mpangilio juu ya mradi
  5. Uchambuzi wa wadau wa mradi
  6. Mradi mpya na maswala nyeti katika jamii
  7. Tathimini na Ufuatiliaji wa mradi
  8. Uendelevu wa Mradi na
  9. 8.      Bajeti ya mradi mzima

NB: Jambo la Kuzingatia: Mpangilio huu sio sheria kwa kuwa kila mfadhili anaweza kuhitaji andiko la mradi kwa mpangilio wake wowote anao uhitaji. Tena mhisani anaweza kupunguza baadhi ya vipengele ama kuongeza zaidi kwa lengo zuri tu.

Taarifa:

Tunaweza kutoa huduma hii kwa gharama kidogo, huduma yenyewe yaweza kuwa ni ushauri, mafunzo au kufanya kazi husika. Tunatoa pia huduma ya masafa kupitia chat, email, mitandao ya kijamii nk

We offer services at substantial low cost. The service are consultation, training and doing personally the actual work. We also offer services remotely through chat, email, social media interfaces etc

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


About The Author

Lemburis Kivuyo is a Busi­ness, IT and Com­mu­nity Related Project Consultant. Specialized in Business Establishment, Leadership training, Online Marketing, Small groups and teams leadership and management, Curriculum Development, Constitution development and much more.

Related Posts

Leave a Reply

city, country
mji, nchi