Register

four × one =

A password will be e-mailed to you.

Kuandika dondoo za mkutano ni kazi rahisi kama kuna maandalizi ya kutosha lakini pia ni kazi ngumu kama hakuna maandalizi bayana kabla ya mkutano.

Maandalizi kabla ya mkutano

 1. Hakikisha sehemu ya ukumbi wa mkutano una nyenzo zote wezeshi kwa ajili ya kuchukua dondoo
 2. Vifaa vyote vya kuchukulia dondoo zimewekwa tayari na zinafanya kazi kama vile kalamu, karatasi, computer/laptop, jenerata kama utatumia vifaa vinavyotumia umeme, kifaa cha kurekodi kama utaamua kurekodi, kamera, nk
 3. Tayarisha ajenda za mkutano na katika mfumo wa ripoti ya mkutano ikiwa ni pamoja na maazimio yaliyotekelezwa au yaliyohitaji kutekelezwa kutoka kwenye mkutano uliopita

Wakati wa mkutano

 1. Andaa karatasi au mfumo wa kusajili wajumbe
 2. Hakikisha unawatambua wajumbe wa mkutano kwa majina yao
 3. Andika muda mkutano umeanza (Utahitaji kwa ajili ya ripoti ya mkutano)
 4. Usiandike kila kinachojadiliwa lakini hakikisha unaandika kila kilichoazimiwa
 5. Kama maazimio yanahitaji mlolongo wa utekelezaji kama watu/timu, muda na mahitaji mengine andika yote hayo
 6. Andika muda mkutano umefungwa (utahitaji pia hii kwenye ripoti ya mkutano)

Baada ya mkutano

 1. Andika rasimu ya ripoti haraka wakati ammbo bado unayakumbuka na kama kuna vitu vinakuchanganya waulize baadhi ya wajumbe waliokuwepo
 2. Zingatia mfumo wa uandikaji wa ripoti
 3. Soma ripoti yote na umpe mjumbe wa karibu naye asome na kukosoa kabla ya kutuma
 4. Tuma ripoti kwa mwenyekiti au mhusika mwingine wa mkutano

 Mfano wa dondoo au muhstasario wa kikao au mkutano HAPA

 

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


Leave a Reply

city, country
mji, nchi