Register

nine + fourteen =

A password will be e-mailed to you.

Zifuatazo ni gharama za kusajili kampuni isiyo na hisa (Nonprofit company) BRELA zikijumuisha gharama za BRELA, kutengeneza MemArt, Sahihi ya mwanasheria, na ufuatiliaji BRELA mpaka ikamilike. Bei inaweza kupungua kama mteja atamtumia mwanasheria wake au ana MemArt yake iliyosainiwa na mwanasheria anayetambulika kisheria.

Fee Details Amount
BRELA Fees
BRELA Registration fee

1.    Limited Company by Share

a.    20k-1m – TZS.95,000

b.    1-5 m– TZS.175,000

c.    5-20m– TZS.260,000

d.    20-50m– TZS.290,000

e.    >50m – – TZS.440,000

2.    Limited Company by Guarantee =TZS. 300,000

300,000.00
1.    Filling of 1 MemArt and Form 14a and 14b = 66,000/= stamps for 3 copies of MemArts and declaration form 14a Fees = 6,200/=     72,200.00
Total 372,200.00
Consultant Fees
2.    One copy of MemArts Development (Optionally 20,000 per additional copy)   100,000.00
3.    Notary Public Stamps for 1 MemArts 150,000.00
1.    Consultation Fee will be TZS. 200,000 +

a.    20k-1m – TZS.100,000

b.    1-5 m– TZS.200,000

c.    5-20m– TZS.250,000

d.    20-50m– TZS.300,000

e.    >50m – – TZS.500,000

f.     Nonprofit = 150,000.00

   350,000.00
2.    Follow-up and emergency    200,000.00
Total 800,000.00
Grand Total: 1,172,200.00

Gharama za usajili wa kampuni BRELA kwa ufupi ni

Taratibu za usajili zimeelezwa kwenye link hii

Gharama za usajili wa kampuni BRELA kwa ufupi ni

Hatua saba (7) muhimu za kufuata wakati wa kufanya usajili wa kampuni au jina la biashara

  1. Kulipia angala 60% ya malipo yote, Kutuma taarifa zinazotakiwa (taarifa za kampuni, wenye hisa, wakurugenzi, katibu, hisa nk) – siku ya kwanza
  2. Utengenezaji wa nyaraka muhimu za usajili na kupigwa muhuri wa mwanasheria – siku ya pili
  3. Kuanza mchakato wa maombi masafa na kupakia taarifa kwenye mtandao  – siku ya tatu
  4. Kufanya malipo ya usajili BRELA na kutuma maombi – siku ya tatu
  5. BRELA kupitia maombi, kuhakiki na kutoa mapendekezo kama yapo – siku ya nne, saa nyingine hapa huchukua siku nyingi zaidi hadi 3 au zaidi ya hapo
  6. Kuyafanyia kazi mapendekezo ya BRELA kama yapo kama hayapo ndio mwisho. Kama yapo baadhi ya sehemu ya hatua ya 3 inaanza tena na kufuata mlolongo wote – siku ya tano
  7. Kumalizia malipo 40% na kukabidhiwa vyeti na MemArt katika mfumo wa PDF

Maelezo zaidi ya namna ya kusajili biashara au kampuni BRELA

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


4 Responses

Leave a Reply

city, country
mji, nchi