Register
A password will be e-mailed to you.

 Uendelevu wa Mradi

  • Ni mikakati ipi umeweka ya kuendeleza mradi huu
  • Mikakati ya kishirika na kitaasisi
  • Mikakati ya kifedha kwaajili ya uendelevu wa mradi
  • Mikakati ya Kijamii na kiutamaduni kulingana na aina ya mradi
  • Namna ya kutekeleza mikakati hiyo bila kuathiri bajeti ya mradi

About The Author

A Busi­ness, IT and Com­mu­nity Related Project Consultant

Leave a Reply

%d bloggers like this: