Uendelevu wa Mradi

Uendelevu wa Mradi

 Uendelevu wa Mradi

  • Ni mikakati ipi umeweka ya kuendeleza mradi huu
  • Mikakati ya kishirika na kitaasisi
  • Mikakati ya kifedha kwaajili ya uendelevu wa mradi
  • Mikakati ya Kijamii na kiutamaduni kulingana na aina ya mradi
  • Namna ya kutekeleza mikakati hiyo bila kuathiri bajeti ya mradi

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

Tutembelee kwenye mitandao ya kijamii hapa chini:

We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


city, country
mji, nchi