Malengo, Madhumini, Shughuli na Mpangilio wa Mradi

Malengo, Madhumini, Shughuli na Mpangilio wa Mradi

Malengo, Madhumini, Shughuli na Majukumu yote kwa mpangilio juu ya mradi

  1. Lengo kuu la Mradi na kusudi la mradi huu
  2. Madhumuni yote ambayo yakifikiwa huleta lengo kutimia
  3. Shughuli za mradi mzima
  4. Vijishughuli vingine vidogo vidogo vya mradi
  5. Uhusiano kati ya malengo na matokeo tarajiwa ya mradi

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

Wasiliana nasi kupitia:

We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more
English Form

Fomu ya Kiswahili


city, country
mji, nchi