Register

two × 5 =

A password will be e-mailed to you.

Sehemu ya II:   Kubuni na kuanzisha Mradi:

Baada ya kutiwa motisha kuwa Mfanyabiashara Huwezi kuwa Mfanyabiashara mpaka umemiliki biashara.

  1. Kuna aina tatu za biashara
    1. Kutengeneza bidhaa (Manufacturing)
    2. Kuuza bidhaa (Trading)
    3. Kutoa huduma (Service)

Taarifa:

Tunaweza kutoa huduma hii kwa gharama kidogo, huduma yenyewe yaweza kuwa ni ushauri, mafunzo au kufanya kazi husika. Tunatoa pia huduma ya masafa kupitia chat, email, mitandao ya kijamii nk

We offer services at substantial low cost. The service are consultation, training and doing personally the actual work. We also offer services remotely through chat, email, social media interfaces etc

__________________________________________________
We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


Leave a Reply

city, country
mji, nchi