Kitabu cha mali ya Biashara

Kitabu cha mali ya Biashara

Biashara yeyote ina mali za muda mrefu kama shamba, nyumba, fanicha, mashine nk. Kwa hiyo kitabu cha mali ya biashara lengo lake ni kuweka kumbukumbu ya mali zote za biashara yako ili isipotee bure au kuibiwa.

Jina la Biashara…………………………………………… Jina la mtunza ofisi …………………………

Tarehe

Maelezo ya mali

Namba

Bei

Hali ya mali

Sahihi ya mpokeaji

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

Tutembelee kwenye mitandao ya kijamii hapa chini:

We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


city, country
mji, nchi