Register
A password will be e-mailed to you.

Kitabu cha matumizi ni mojawapo ya vitabu muhimu sana sana itakayokuwezesha kujua kwa hakika kiasi gani cha fedha inatoka katika biashara yako.  Sambamba na mapato, biashara yeyote hutumia fedha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali kama vile kulipa bill za maji na umeme, kulipa mishahara, kulipia matengenezo nk. Matumizi yote yarekodiwe hapa.

Jina la biashara…………………………………….……………… Mwaka wa fedha ……………………….

Tarehe

Maelezo ya matumizi

Idadi

Bei

Kiasi

     
     

English Form

Fomu ya Kiswahili


About The Author

Lemburis Kivuyo is a Busi­ness, IT and Com­mu­nity Related Project Consultant. Specialized in Business Establishment, Leadership training, Online Marketing, Small groups and teams leadership and management, Curriculum Development, Constitution development and much more.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

one × four =

Service Quotation Request Form

Please fill the necessary information below

PO Box 1999, city, country

Fomu ya maombi ya huduma

Tafadhali jaza taarifa muhimu hapa chini

SLP 1999, mji, nchi