Kupata Ufadhili Kupitia Interneti

Jinsi ya Kupata Ufadhili Kupitia Interneti

Ifuatayo ni hatua rahisi za kutafuta ufadhili kupitia internet. Ufadhili waweza kuwa ni ule wa kusoma nje, kufanya tafiti, miradi ya kijamii, shule, kanisa nk

  1. Weka mpango  mkakati wa kuinua mradi husika
  2. Tafiti na changanua taasisi zinazotoa ufadhili
  3. Jitadhmini (kwa kutumia SWOT Analysis) kama unazo sifa au mradi wako unazo sifa za kufadhiliwa kulingana na matokeo ya tafiti no 3 (umri, jinsia, ukanda unakotoka, taaluma yako, sekta, ufaulu wako nk)
  4. Weka ratiba na bajeti ya kutuma maombi kwenye taasisi ulizoziainisha kwenye no. 3
  5. Jiandae kisaikolojia na kialiki kwa matokeo
  6. Usichague sana mfadhili au wafadhili. Kama wanaendana na maono yako au ya mradi wako uliyoweka kwenye na. 1 hapo juu inatosha
  7. Changanua nguvu na madhaifu yako katika mtiririko wote kuanzia na. 1 hadi 6 na urudie kwa kuboresha zaidi

Ninafundisha namna rahisi ya kupata ufadhili. Pia ninafanya kazi hiyo mwenyewe tukielewana kwa malipo rahisi tu. Wallengwa ni mashirika, vyuo, makanisa, NGO, CBO na watu binafsi. Nk

NB: Tafadhali usipige simu, email yenye maelezo sahihi na ya kujitosheleza itajibiwa ndani ya masaa 24

Mwisho (End):

Kama umependa makala hii weka maoni yako ya shukrani hapo chini au washirikishe marafiki zako wa kwenye Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter na kwenye email au mitandao mingine ya kijamii. Wasiliana nasi kama unataka kuweka kwenye blogu au website yako kwa maelekezo zaidi

If you found this article helpful please leave the comment below or share to your friends in Facebook, Instagram, Linkedin, Whatsapp, Twitter and in email or other social media. Contact us if you plan to list in your blog or website for further instructions.

Tutembelee kwenye mitandao ya kijamii hapa chini:

We offer but not limited to the following:
Business Office Documents Development, Company Registration, Business Plan Development, Curricula Development for colleges, Office Digitization Consultancy, Online Presence and Marketing Consultancy, Leadership and Management Consultancy, Constitution Development  and much more

English Form

Fomu ya Kiswahili


city, country
mji, nchi