Register

three × two =

A password will be e-mailed to you.

Kitabu cha benki inaweka kumbukumbu za pesa zote zilizopo benki. Inawezesha kufanya oanisho kwa urahisi kati ya pesa zilizopo benki na zile zilizopo katika vitabu

Akaunti ya benki ni muhimu kwani inadhibiti fedha zisitumike hovyo. Pia intoa usalama mzuri wa fedha zako.

Jina la Akaunti………………………………………………  Namba ya akaunti………………………………

Tarehe

Maelezo

Fedha

Baki

Zilizoingia

Zilizotoka

English Form

Fomu ya Kiswahili


About The Author

Lemburis Kivuyo is a Busi­ness, IT and Com­mu­nity Related Project Consultant. Specialized in Business Establishment, Leadership training, Online Marketing, Small groups and teams leadership and management, Curriculum Development, Constitution development and much more.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

fifteen − seven =

PO Box 1999, city, country
SLP 1999, mji, nchi